Pravidla:

Soutěž jednotlivců: Pri poctu 100 nebo více zúcastnených týmu v dané velikostní kategorii postupuje do finále jednotlivcu v Jumpingu prvních 10 nejlepších týmu z každé velikostní kategorie. Pokud je pocet zúcastnených týmu v dané velikostní kategorii nižší než 100, pocet postupujících se snižuje proporcionálne vždy tak, že postupuje prvních 10% umístených v Jumpingu. Techto 10% se vypocítá z poctu startujících týmu se zaokrouhlením na celá císla smerem nahoru.

Pri poctu 100 nebo více zúcastnených týmu v dané velikostní kategorii postupuje do finále jednotlivcu v Agility prvních 10 nejlepších týmu z každé velikostní kategorie. Pokud je pocet zúcastnených týmu v dané velikostní kategorii nižší než 100, pocet postupujících se snižuje proporcionálne vždy tak, že postupuje prvních 10% umístených v Agility. Techto 10% se vypocítá z poctu startujících týmu se zaokrouhlením na celá císla smerem nahoru.

V prípade, že se na kvalifikovaném míste umístí tým, který je již kvalifikován z predchozího behu, postupuje další v poradí (krome diskvalifikovaných týmu). Ve finále Jumpingu i Agility startuje maximálne 30 nejlepších týmu v každé velikostní kategorii.

Soutěž družstev: do soutěže družstev (Jumping + Agility) se mohou přihlásit !!CTYRCLENNÁ!! družstva z každé velikostní kategorie. Zapocítávají se tri nejlepší výsledky z Jumpingu a Agility.

 

Určení standardního a maximálního času:

Ve všech bězích, kromě finále jednotlivců bude standardní čas určen podle času vítěze násobeného koeficientem 1,2.

Ve finále jednotlivců agility a jumping bude standardní čas určen podle času vítěze násobeného koeficientem 1,1.

Čas se zaokrouhluje matematicky (číslo menší než 0,5 se zaokrouhlí na nulu, číslo 0,5 a větší  na 1).

Maximální čas se určí vždy jako dvojnásobek standardního času.

Bude – li vypočtený standardní čas v soutěži jednotlivců vyšší než 47 s, pak je standardní čas 47 s a maximální 94 s.

Bude – li vypočtený standardní čas v soutěži družstev vyšší než 50 s, pak je standardní čas 50 s a maximální 100 s.

 

V případě rovnosti v  celkovém umístění v součtu rozhoduje los.